Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,23 lei