Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

57,30 lei