Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

41,71 lei