Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,54 lei