Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

32,80 lei