Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,40 lei