Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,15 lei