Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,38 lei