Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,11 lei