Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,69 lei