Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,56 lei