Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

45,37 lei