Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,82 lei