Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

61,62 lei