Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,07 lei