Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,83 lei