Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,54 lei