Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,85 lei