Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,15 lei