Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,97 lei