Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

59,73 lei