Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,01 lei