Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

68,64 lei