Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,30 lei