Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,13 lei