Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,93 lei