Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

61,70 lei