Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,02 lei