Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

48,57 lei