Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,05 lei