Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,47 lei