Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,70 lei