Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,50 lei