Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,55 lei