Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

35,90 lei