Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

34,47 lei