Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

43,06 lei