Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,40 lei