Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,94 lei