Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,29 lei