Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,48 lei