Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,91 lei