Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

68,24 lei