Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,56 lei