Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

43,02 lei