Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,47 lei