Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,35 lei