Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,50 lei