Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

39,03 lei