Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,62 lei